Wave Maturalny

Na kursach maturalnych kształtujemy te umiejętności językowe, które wymagane są przy zdawaniu egzaminu maturalnego.

Pracujemy na bazie repetytoriów maturalnych i innych podręczników specjalistycznych.

Kursanci obowiązkowo składają prace pisemne, omawiają z nauczycielem zaawansowane struktury gramatyczne, ćwiczą słownictwo tematyczne; szczególnie jednak skupiamy się na praktykowaniu części ustnej.