Wave Klasyczny

Poprzez podręczniki, materiały dodatkowe, filmy, prasę pomagamy kursantom rozwijać ich umiejętności lingwistyczne w zakresie danego języka.

Skupiamy się głównie na rozwijaniu kompetencji przydatnych w codziennym komunikowaniu się. Poszerzamy też wiedzę kursantów na temat kultury krajów, w których dany język jest używany.