Kursy indywidualne

Organizacja kursu indywidualnego zależna jest od potrzeb i możliwości kursanta. To on wyznacza częstotliwość i tempo zajęć. Na kursie indywidualnym możemy liczyć na całkowitą uwagę lektora.

 

WAŻNE!
W trybie indywidualnym możemy w największym stopniu wpływać na kształt naszego kursu.
Tematyka i tempo zajęć jest ustalane na początku kursu i weryfikowane podczas jego trwania. Pod czujnym okiem doświadczonego lektora możemy nauczyć się najwięcej w krótkim czasie. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wykupione lekcje nie przepadają!

Zasady odwoływania zajęć

Uczeń prywatny (uczestniczący w kursie indywidualnym lub w korepetycjach) może odwołać zajęcia bez ich utracenia, jeśli zadzwoni do sekretariatu szkoły w dzień poprzedzający zajęcia do godziny 12. W innym wypadku zajęcia odliczane są od sumy wykupionych lekcji i pobierana jest za nie pełna opłata.