Kursy grupowe

Kursy grupowe organizujemy w małych (3-6 osobowych) grupach, które spotykają się z preferowaną przez kursantów regularnością. Uczestników do grup przydzielamy na podstawie zadeklarowanego poziomu, pisemnego testu i/lub rozmowy z lektorem. Naszym celem jest unikanie grup o nierównym poziomie.

Organizujemy kursy w wymiarze 1x90, 2x90 lub 1x135 min w tygodniu.

 

WAŻNE!
W grupie możemy rozwijać umiejętności używania języka w sytuacjach społecznych. Nie zapominajmy, że nie tylko od nauczyciela ale także od innych kursantów uczymy się nowego słownictwa i struktur, a na podstawie ich błędów wnioskujemy o swoich. Często praca w grupie jest też bardziej satysfakcjonująca i po prostu przynosi więcej radości.

 

Poniżej zamieszczamy wszystkie rodzaje kursów grupowych Centrum Językowego Wave.