Wave Biznesowy

Na tych kursach skupiamy się na rozwijaniu słownictwa biznesowego oraz na umiejętności wyrażania się w sprawach ekonomii i finansów i marketingu.

Przygotowujemy do prowadzenia spotkań i omawiania prezentacji. Języka biznesowego można się uczyć niezależnie od poziomu.