Znajomość języków obcych

Jest obecnie niezbędne w życiu zawodowym osób pracujących, które pragną się rozwijać i osiągać sukcesy.

Nasi lektorzy przygotują Państwa pracowników do omawiania prezentacji, prowadzenia negocjacji, zabierania głosu na spotkaniach, wyrażania opinii o ekonomii czy strategii marketingowej.

Oprócz języka biznesowego w naszej ofercie mamy również kursy z elementami języka technicznego i branżowego. Proponujemy kursy w siedzibie klienta lub w naszej szkole.

Współpraca

Współpracę zaczynamy od analizy potrzeb szkoleniowych, wkrótce potem przeprowadzamy testy poziomujące, a następnie ustalamy ilość grup oraz ich liczebność.

Podczas trwania kursu, a także po jego zakończeniu przekazujemy informacje o obecności i aktywności pracowników na zajęciach oraz o ich postępach.

Naszym celem jest pomoc klientom instytucjonalnym w podnoszeniu kompetencji językowych ich kadr, co przekłada się na większą konkurencyjność i co przyczynia się do sukcesu w branży.

W celu omówienia szczegółów prosimy o kontakt mailowy: dlafirm@wave.edu.pl